En födelsetavla är en handritad tavla av ditt barn i verklig storlek.